Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ

 1. Podmiotem świadczącym usługi dostępu do Systemu Telewizji Szpitalnej jest spółka Szpitalnatelewizja.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/110, 53-238 Wrocław, NIP: 8943206676, REGON: 524689013.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1. niniejszego Regulaminu prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym przekazywaniu osobom trzecim do używania na podstawie umów odbiorników telewizyjnych wchodzących w skład Systemu Telewizji Szpitalnej w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801).
 3. Korzystanie z odbiorników telewizyjnych możliwe jest tylko w sposób zgodny z ich przeznaczeniem na zasadach określonych w instrukcji użytkowania znajdującej się bezpośrednio przy urządzeniach z wyłączeniem możliwości dalszego rozpowszechniania w celach komercyjnych. Odbiorniki telewizyjne przekazane są przez podmiot świadczący usługi dostępu do Systemu Telewizji Szpitalnej zwanym dalej spółką Szpitalnatelewizja.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/110, 53-238 Wrocław. Przekazane osobom trzecim do używania na podstawie umowy po spełnieniu oraz zaakceptowaniu instrukcji obsługi, poniżej lista kroków które należy wykonać, aby włączać odbiornik telewizyjny w sali.
   1. Należy podejść do wpłatomatu na korytarzu (staramy się, aby odległości od łóżka pacjenta do wpłatomatu nie były zbyt długie, jednakże ze względu na charakterystykę poszczególnych oddziałów oraz pięter odległość ta może wynosić od 10 do 60m)
   2. Wybrać z menu wpłatomatu numer swojej sali
   3. Potwierdzić dokonanie wyboru numeru sali
   4. Potwierdzić kwotę za którą można wykupić usługę dostępu do systemu telewizji szpitalnej (wg cennika znajdującego się na korytarzu przy wpłatomacie)
   5. Wybrać metodę płatności:
    • karta płatnicza
    • płatność BLIK
    • płatność internetowa
    • płatność kodem QR
    • monetami
    • żetonami
   6. Poczekać na zaakceptowanie wyboru
   7. Poczekać na potwierdzenie realizacji transakcji
   8. Poczekać na komunikat „urządzenie gotowe”
   9. Potwierdzić swój wybór
   10. Wrócić do sali, pilotem włączyć telewizor.

  Bardzo prosimy o przestrzeganie kolejności wykonywanych czynności przy wpłatomacie. Standardowy czas załączenia telewizora to ok. 5-6 minut.

 4. Szczegółowe opłaty za użytkowanie odbiorników telewizyjnych określa cennik znajdujący
  się bezpośrednio przy urządzeniach dostępowych.
 5. Za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia odbiorników telewizyjnych oraz innych elementów Systemu Telewizji Szpitalnej powstałych na skutek niewłaściwego korzystania, tudzież umyślnego działania odpowiada osoba korzystająca z usługi.
 6. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1. nie odpowiada za treści emitowane przez nadawców telewizyjnych.
 7. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Systemu Telewizji szpitalnej można zgłaszać bezpośrednio podmiotowi świadczącemu usługi za pomocą formularza reklamacyjnego, e-mailem na reklamacje@szpitalnatelewizja.pl, pocztą na adres ul. Ostrowskiego 30/110, 53-238 Wrocław lub sms-em na wskazany w instrukcji obsługi numer ogólnej infolinii +48 602 370 100, po odsłuchaniu komunikatu informacyjnego wybrać „1”.