Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ

  1. Podmiotem świadczącym usługi dostępu do Systemu Telewizji Szpitalnej jest Marek Burcan prowadzący działalność gospodarcza pod firmą „BURCAN MAREK ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT” z siedzibą ul. Szarych Szeregów 10, 52-245 Wrocław, NIP: 7542225644, REGON: 532230930.
  2. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1. niniejszego Regulaminu prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym przekazywaniu osobom trzecim do używania na podstawie umów odbiorników telewizyjnych wchodzących w skład Systemu Telewizji Szpitalnej w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801).
  3. Korzystanie z odbiorników telewizyjnych możliwe jest tylko w sposób zgodny z ich przeznaczeniem na zasadach określonych w instrukcji użytkowania znajdującej się bezpośrednio przy urządzeniach z wyłączeniem możliwości dalszego rozpowszechniania w celach komercyjnych.
  4. Szczegółowe opłaty za użytkowanie odbiorników telewizyjnych określa cennik znajdujący
    się bezpośrednio przy urządzeniach dostępowych.
  5. Za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia odbiorników telewizyjnych oraz innych elementów Systemu Telewizji Szpitalnej powstałych na skutek niewłaściwego korzystania, tudzież umyślnego działania odpowiada osoba korzystająca z usługi.
  6. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1. nie odpowiada za treści emitowane przez nadawców telewizyjnych.
  7. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Systemu Telewizji szpitalnej można zgłaszać bezpośrednio podmiotowi świadczącemu usługi.